Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh với hoạt động chăm lo công tác giảm nghèo và hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động gặp khó khăn

24/08/2021

Thực hiện Thông báo số 507-TB/TU ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Thành ủy Trà Vinh “Về việc phân công các ban, ngành, đoàn thể thành phố phụ trách công tác giảm nghèo”
     Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh phối hợp cùng với Trưởng Ban nhân dân khóm 1, phường 9 thành phố Trà Vinh đã tiến hành hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo theo danh sách phân công phụ trách hộ nghèo của Thành ủy Trà Vinh.
 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tiến hành hổ trợ cho:
     1. Hộ bà Dương Thị Dương, sinh năm 1943, địa chỉ: khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh 01 phần quà là 01 bao gạo, 01 thùng mì tôm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống là bột ngọt, dầu ăn, nước mắm.
     + Hộ ông Kim Phúc, sinh năm 1981, địa chỉ: khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh 01 phần quà là 01 bao gạo, 01 thùng mì tôm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống là bột ngọt, dầu ăn, nước mắm. Tổng giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng.
      Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Trà Vinh động viên, chia sẻ với các hộ gia đình đang gặp khó khăn, đồng thời Chi cục THADS thành phố sẽ thường xuyên giúp đỡ, tạo động lực để các hộ gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

 
Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Trà Vinh trao
 các phần quà hổ trợ cho các hộ nghèo khóm 1, phường 9
 
     Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh“Về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Chi cục THADS thành phố đã lựa chọn đ/c Nguyễn Quốc Việt, Chấp hành viên và đ/c Trương Phát Tài, Lái xe của cơ quan đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ mỗi đồng chí là 01 phần quà gồm: 01 bao gạo, 01 thùng mì tôm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống gồm bột ngọt, dầu ăn, nước mắm và hỗ trợ mỗi đồng chí số tiền 500.000 đồng, tổng giá trị mỗi phần quà là 1.000.000 đồng để cải thiện cuộc sống gia đình trong thời gian giãn cách xã hội.
     Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Trà Vinh đã động viên, chia sẻ với CB, CC, người lao động được hỗ trợ cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chi cục THADS thành phố sẽ thường xuyên giúp đỡ, tạo động lực để CB, CC, người lao động an tâm trong công việc và cuộc sống.
Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Trà Vinh trao
 các phần quà hỗ trợ cho CB, CC và người lao động của Chi cục
 
THEO CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Các tin đã đưa ngày: