Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT

19/04/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG 1 HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT
           Để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016); đồng thời nhằm tạo ra đợt sinh hoạt sâu rộng tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên. Thông qua đó, nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết của Chấp hành viên. Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống Thi hành án dân sự của toàn thể công chức và người lao động Thi hành án dân sự trong tỉnh. Ngày 09/4/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức thi Vòng 1 Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất. Tham dự Hội thi có 33 Chấp hành viên. Qua kết quả tổng hợp chấm điểm có 100% Chấp hành viên đạt yêu cầu, trong đó có 03 Chấp hành viên xếp loại giỏi, được biểu dương khen thưởng.

          Thông qua Hội thi Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn 07 Chấp hành viên, để thành lập một đội tham dự Vòng 2 tại khu vực, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2016 tại tỉnh Kiên Giang./.
   


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: