Sign In

Cục THADS Trà Vinh: Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS, hành chính quý II năm 2017

04/05/2017

         Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sáng ngày 10/4/2017 Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS, hành chính 6 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS, hành chính 6 tháng cuối năm 2017.
      
        Tham dự và chủ trì buổi họp báo đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham gia của các đồng chí Phó Cục trưởng và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. Bên cạnh đó còn có đại diện một số cơ quan có liên quan: Cơ quan ban, ngành tỉnh và Cơ quan báo chí địa phương.
 
            Tại buổi họp báo Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chánh Văn Phòng đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, hành chính 6 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS, hành chính 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể:
      - Kết quả thi hành án dân sự (Từ 01/10/2016 đến 31/3/2017)
     + Về việc, tổng số thụ lý là 11.981 việc, tăng 1.148 việc (10,59%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có: 9.672 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,13%); 2.249 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,87%). Đã giải quyết xong 4.230 việc/9.672 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 43,73 %, tăng  318 việc, cao hơn 8,12% so với cùng kỳ năm 2016.
       + Về tiền, tổng số thụ lý là 679.254.426.000 đồng, tăng  65.311.447.000 đồng (10,63%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có: 516.798.908.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 76,77%); 156.371.696.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 23,23 %). Đã giải quyết xong 66.962.692.000 đồng/516.798.908.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 12,96 %, tăng 14.675.198.000 đồng, cao hơn 28,06% so với cùng kỳ năm 2016.
        - Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tính đến ngày 31/3/2017, tổng số nhận 48 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, khiếu nại giảm 09 đơn, tố cáo giảm 02 đơn  so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết 27 đơn (khiếu nại là 24 đơn, giảm 11 đơn, tố cáo là 03 đơn tăng, giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm 2016), không thuộc thẩm quyền là 25 đơn. Kết quả giải quyết xong:  20 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 80,76%, thấp hơn 19,95% so với cùng kỳ năm 2016. Số đơn còn lại: 04 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo đang trong thời hạn thẩm tra xem xét giải quyết.
       - Kết quả thi hành án hành chính trong 6 tháng năm 2017 các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh không thụ lý giải quyết vụ việc đôn đốc hành chính.
      - Kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự: đã triển khai đồng bộ phần mềm kế toán nghiệp vụ THA; phần mềm Quản lý công văn đi/đến; phần mềm quản lý cán bộ; đăng tải thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành, các tin bài, ảnh, văn bản pháp luật của ngành trên trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Trà Vinh; sử dụng việc gửi nhận văn bản qua đường truyền M-office, qua hộp thư điện tử; Cán bộ, công chức được trang bị máy tính đạt yêu cầu 1 máy tính/1người, được kết mạng nội bộ và mạng internet; Đặc biệt, là lãnh đạo Cục đã áp dụng ký chữ ký số do Cục CNTT đã cấp cho Cục THADS tỉnh Trà Vinh; Hội nghị trực tuyến, tới đây Cục sẽ triển khai cơ chế một cửa tạo điều kiện cho đương sự.
      Sau phần thông tin của Cục Thi hành án dân sự là phần trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí. Đồng chí Dũng trả lời một số câu hỏi của báo Trà Vinh xoay quanh công tác THADS, hành chính 6 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
      Kết thúc buổi họp báo đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Cục trưởng đã cám ơn sự quan tâm của các ban, ngành của tỉnh và của các cơ quan báo chí. Đồng chí Dũng chủ trì kết luận nhấn mạnh Cục THADS tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục cung cấp thông tin định kỳ về công tác THADS, hành chính của tỉnh Trà Vinh cho đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm, chính xác trong cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; tuyên truyền Luật THADS, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác THADS; để nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của nhân dân và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời cũng tạo động lực để các Cơ quan THADS thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.


Theo : Lâm Thị Bé Ba - P.NV Cục THADS tỉnh Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: