Sign In

Tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

28/06/2018

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về công tác thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh
Trong thời gian qua, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, ở địa phương nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành hữu quan, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định.
Để tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 25/6/2018 “ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trông công tác thi hành án  dân sự”, nhằm nâng cao kết quả; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tê - xã hội của tỉnh.(Đính kèm Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/6/2018)
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: