Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017- 2022

10/08/2017

     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022.
     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022.
     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự.   Ngày 09/8/2017 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Đoàn Phúc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
 
     Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2013 – 2017, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác công đoàn.
     Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí, Đại biểu đi dự Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh gồm 02 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Dương được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
     Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với những chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, CBCCNLĐ trong đơn vị đem hết trí tuệ, năng lực, nhiệt tình phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thi đua lao động, công tác tốt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.


Theo Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: