Sign In

Cục THADS Trà Vinh: Tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

05/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Hồng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Chiều ngày 30/11/2018 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Hồng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chánh Văn Phòng đã thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018; đồng chí Nguyễn Văn Tam – Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thông qua dự thảo Kế hoạch trọng tâm công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019 và quán triệt một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu THADS năm 2019.
Tiếp theo Hội nghị, các đại biểu trình bày những khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018; thảo luận thống nhất dự thảo Kế hoạch trọng tâm công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019.
 
Kết thúc hội nghị đồng chí Trần Việt Hồng - Phó Cục trưởng phụ trách ghi nhận và biểu dương những kết quả THADS mà toàn tỉnh đạt được trong năm 2018. Trên cơ sở những ý kiến, trao đổi thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Hồng đề nghị lãnh đạo các Chi cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục phát huy vai trò người lãnh đạo, gương mẫu, tiên phong; cán bộ, công chức toàn tỉnh phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc. Bên cạnh đó, phải nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, cụ thể: Một là, rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu; nghiên cứu giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành đã tồn đọng nhiều năm. Hai là, tập trung tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Ba là, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Bốn là, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Năm là, triển khai hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Sáu là, tập trung xây dựng Ngành THADS tỉnh Trà Vinh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp. Bảy là, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS; vận hành hiệu quả phần mềm quản lý THADS.
Đồng thời phải xem đây là giải pháp đột phá trong công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019.

Các tin đã đưa ngày: