Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

02/12/2022

Cục THADS tỉnh Trà Vinh triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
          Chiều ngày 02/12/2022 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng; về lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo của Sở, Ban, Ngành tỉnh như: Hội đồng nhân dân, Ban Nội Chính, Toà án, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát THAHS & hỗ trợ tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện Báo Trà Vinh, Đài phát thanh truyền hình Trà Vinh dự và đưa tin.
 
       
          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Phó Cục trưởng đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác năm 2023; đồng chí Trần Việt Hồng - Phó Cục trưởng thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2023. Hội nghị cũng được nghe 04 tham luận, 04 ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào một số vấn đề khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác THADS năm 2022, đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2023.
         
          Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, tham luận, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị và đặc biệt là 02 ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Lê Trai - Cục trưởng thay mặt toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống THADS tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Lãnh đạo Tổng cục THADS và đặc biệt là cá nhân đồng chí Lê Thanh Bình và đồng chí Nguyễn Văn Lực đối với ngành THADS tỉnh Trà Vinh; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, sở, ban, ngành đối với các cơ quan THADS trong thời gian qua.
           Đồng chí Lê Trai, Cục trưởng xin hứa sẻ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lực và đồng chí Lê Thanh Bình bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Mặt khác, trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, Cục THADS tỉnh sẽ chỉnh sửa, bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2023 và để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Nguyễn Văn Lực và đồng chí Lê Thanh Bình vừa chỉ đạo đòi hỏi các cơ quan THADS trong tỉnh cần phải làm tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
          Một là, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt phối hợp với cấp ủy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.
          Hai là, Tiếp tục triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác THADS và Công văn số 317-CV/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc uốn nắn công tác THADS trên địa bàn tỉnh; Công văn số 836/UBND-NC ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả THADS trên địa bàn tỉnh.
         Ba là, Bám sát sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
          Bốn là, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung mọi nguồn lực, rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị lớn, có điều kiện thi hành, đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADS, THAHC chính xác.
          Năm là, Thực hiện đầy đủ Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS. Việc kiểm tra, tự kiểm tra phải nghiêm túc, tránh hình thức, kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, Cục THADS tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra một số đơn vị trực thuộc.
          Sáu là, Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc THAHC tại địa bàn; bảo đảm chỉ tiêu: “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật”.  
          Bảy là, Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục THADS về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS.
          Tám là, Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan. Đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết việc THADS ở địa phương.
          Thay mặt toàn thể công chức, người lao động Hệ thống THADS tỉnh, đồng chí Cục trưởng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tổng cục THADS; các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh; các phóng viên Báo, Đài địa phương đã dành thời gian tới dự và đưa tin hội nghị.
         
          Đồng chí Lê Trai, Cục trưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn của tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh; dưới sự Lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS và sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan trong khối nội chính kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của Cục THADS tỉnh sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu Ngành và địa phương giao.


Lâm Thị Bé Ba - Chánh Văn phòng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: