Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

30/05/2022

Cục THADS tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Cầu Ngang, tinh Trà Vinh
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2022. Ngày 23/5/2022 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định kiểm tra số 462/QĐ-CTHADS ngày 16/5/2022 tiến hành kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Khiêm, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tam, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS làm Phó trưởng đoàn; cùng các đồng chí thuộc Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và Văn phòng Cục THADS tỉnh là thành viên đoàn kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác THADS.
Qua kết quả kiểm tra thực tế và trên cơ sở ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyển Minh Khiêm – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS của đơn vị huyện Cầu Ngang có nhiều ưu điểm như: Lãnh đạo Chi cục rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các Chấp hành viên thực hiện các quy định của pháp luật về công tác THADS. 100% các bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao, đơn yêu cầu thi hành án được đưa ra thi hành đảm bảo lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; mọi mặt công tác THADS có những chuyển biến tích cực; không để xảy ra việc bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS; không có vụ việc nào bị Viện kiểm sát kháng nghị, không có vụ việc nào bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm đến mức bị hủy. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác tự kiểm tra được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định. Không có cán bộ, công chức thi hành án vi phạm kỷ luật do cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngày càng được chú trọng.
Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của Chi cục trong thời gian qua như: Quá trình tổ chức thi hành án còn để xảy ra một số sai sót, vi phạm; số việc và số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng chuyển sang kỳ sau còn nhiều. Việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, xử lý tài sản thế chấp tiến độ thực hiện còn chậm, một số Chấp hành viên còn chưa kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết án một cách có hiệu quả nhất.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Chi cục THADS huyện Cầu Ngang tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn, trong đó cần thực hiện các nhiệm vụ:
Một là, Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THADS, đặc biệt là chỉ đạo các Chấp hành viên tăng cường cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản đưa ra đấu giá để thi hành án theo quy định. Đối với những vụ việc đã đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản thì khẩn trương cưỡng chế giao, phân phối xử lý tiền thi hành án. Đối với những vụ việc giảm giá nhiều lần chưa bán được, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo Chấp hành viên giảm sâu trong phạm vi luật quy định. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2022, nhất là 02 chỉ tiêu về việc và tiền.
Hai là, Kịp thời rà soát, xác minh phân loại án. Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật, phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật.
Ba là, Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS.
Bốn là, Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục kiện toàn các chức danh lãnh đạo của đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Trên cơ sở dự thảo kết luận và tiếp nhận những ý kiến giải trình của đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành kết luận chính thức bằng văn bản./.

Tin bài: Bé Ba – Chánh Văn phòng Cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: