Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh sơ kết công tác phối hợp năm 2022

08/06/2023

     Ngày 26/5/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn và đại diện lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc Cục THADS tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Giám đốc chi nhánh các tổ chức tín dụng; Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân.

     
     Tại hội nghị các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo sơ kết giữa Cục THADS tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Trà Vinh năm 2022.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong công tác thực hiện quy chế phối hợp còn có một số khó khăn như:
     - Số việc giải quyết xong (20,80%) và giá trị thu hồi được còn thấp (31,56%) so với tổng số có điều kiện thi hành.
     - Một số trường hợp thời gian thi hành án kéo dài, có quyết định thi hành án đã lâu, nhưng đến nay chưa tiến hành kê biên tài sản để xử lý, do tài sản bảo đảm (của bên thứ ba) là nhà tình nghĩa.
    - Việc cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá chậm, dẫn đến chưa phân phối tiền thi hành án để thu hồi nợ, do người phải thi hành án nhiều lần khiếu nại, đến nay vẫn chưa giải quyết xong.
     - Người vay thế chấp quỹ lương (vay tín chấp), khi tổ chức thực hiện bản án, cơ quan THADS phải phối hợp với cơ quan đơn vị, đơn vị chi trả lương cho người phải thi hành án hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện trích thu tiền từ nguồn tiền lương, bảo hiểm xã hội chi trả để thu nợ, việc phối hợp trong nhiều trường hợp kết quả chưa cao.
     - Một số trường hợp, tài sản thế chấp sau khi xử lý vẫn không đủ thu hồi nợ, cơ quan THADS đưa vào việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định, pháp luật cũng chưa có quy định khác để giải quyết dứt điểm trường hợp này.
     Đồng thời, Hội nghị còn được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các Tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng và đại diện của các Chi cục THADS về những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý tài sản đảm bảo thi hành án thời gian qua và đề xuất những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và tăng cường công tác phối hợp trong công tác THADS thời gian tới.
     Qua thảo luận, trao đổi đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đại diện lãnh đạo hai cơ quan: đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh và đồng chí Lê Văn Hai, Giám đốc chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã thống nhất chỉ đạo một số nội dung để tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cụ thể:

   
      Đối với Cục THADS tỉnh Trà Vinh
: Một là, Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc và Chấp hành viên thực hiện tốt việc phối hợp với các Tổ chức tín dụng trong việc rà soát, xác minh làm rõ tài sản thế chấp, tài sản khác (nếu có) và tiến hành phân loại, tổ chức thi hành phù hợp, hiệu quả đối với từng việc cụ thể, trong đó chú trọng những vụ việc có giá trị thi hành lớn, những việc có điều kiện thi hành; vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án hoặc lập kế hoạch kê biên đối với những trường hợp có điều kiện nhưng cố tình trì hoãn, kéo dài để đưa tài sản đảm bảo ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án; những trường hợp khách hàng vay vốn không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án, cơ quan THADS xem xét, giải quyết nhanh chóng. Đối với các trường hợp thời gian thi hành án kéo dài chưa xử lý xong thì tiếp tụccchỉ đạo Chi cục THADS tiếp tục đề nghị Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp sớm để kê biên tài sản thế chấp xử lý thu hồi nợ và chỉ đạo tổ chức giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá và phân phối tiền thi hành án cho tổ chức tín dụng. Hai là, Đối với các trường hợp có liên quan đến các cơ quan khác trong thi hành án, Cục THADS tỉnh chỉ đạo cơ quan THADS trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thu hồi nợ. Ba là, Làm tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều về tiến độ, phương án giải quyết cụ thể; kịp thời trao đổi, bàn bạc về những vướng mắc, khó khăn và đề xuất biện pháp giải quyết.
     Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Tiếp tục chỉ đạo các Tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ và tuân thủ theo đúng quy định về thẩm định tài sản thế chấp (nhất là tính pháp lý tài sản), ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp; có biện pháp kiểm tra về hiện trạng tài sản, việc quản lý, sử dụng tài sản thế chấp của khách hàng vay. Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trong tỉnh thực hiện quyền của bên nhận thế chấp trong việc thu giữ, xử lý tài sản thế chấp hoặc kịp thời yêu cầu thi hành các bản án trong hạn luật định và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài sản thế chấp để cơ quan THADS kịp thời tổ chức thi hành; cử người đại diện theo ủy quyền phối hợp tốt với cơ quan THADS trong giải quyết các vấn đề có liên quan.
     Bên cạnh đó, Cơ quan THADS và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều về tiến độ, phương án giải quyết cụ thể; kịp thời trao đổi, bàn bạc về những vướng mắc, khó khăn và đề xuất biện pháp giải quyết.
     Mặt khác, trên cơ sở đề nghị, kiến nghị của đơn vị thuộc quyền quản lý, Cục THADS tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp liên ngành để thống nhất hướng dẫn, chỉ đạo hoặc cho chủ trương giải quyết; báo cáo xin ý kiến cấp trên hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét chỉnh sửa, bổ sung quy định của pháp luật có liên quan nhằm tổ chức thực hiện công tác THADS cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt hiệu quả.
      Hội nghị kết thúc thành công, đạt được sự thống nhất cao đối với các vấn đề trao đổi, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong công tác phối hợp lĩnh vực THADS nói chung và liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng.


Tin bài: Bé Ba – Chánh Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: