Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự cho các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục

19/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự cho các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục
          Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự cho các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Hội nghị tập huấn có mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức thi hành án dân sự, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm những sai sót trong quá trình tác nghiệp thi hành án; góp phần đảm bảo chấp hành, thực hiện đúng pháp luật để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018.

          
          Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự có đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị thuộc Cục; Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố; cùng tất cả Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án.

         
          Tham dự Hội nghị tập huấn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án đã lắng nghe các báo cáo từ Báo cáo viên; thảo luận các chuyên đề chuyên sâu gắn với việc phổ biến quy định của pháp luật, đưa ra một số phương thức thực hiện và những lưu ý còn sai sót khi tác nghiệp; phát huy các kỹ năng nghiệp vụ thi hành án dân sự. Cụ thể như các kỹ năng về việc ra quyết định thi hành án và những sai sót vướng mắc thường gặp liên quan đến việc ra quyết định thi hành án chủ động, án liên đới, án tuyên các kỳ hạn khác nhau; kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án và những sai sót, vướng mắc thường gặp trong việc xác minh, xác minh lại và phân loại án; kỹ năng kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án và những sai sót, vướng mắc thường gặp liên quan đến kê biên tài sản của Hộ gia đình, tài sản vợ chồng, tài sản chung, tài sản doanh nghiệp và tài sản của người thứ ba; kỹ năng xác định giá, lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá, sử dụng chứng thư thẩm định giá và một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện luật đấu giá, lựa chọn, ký hợp đồng, dịch vụ bán đấu giá và một số vấn đề cần lưu ý trong việc huỷ kết quả đấu giá hoặc đề nghị toà án huỷ kết quả bán đấu giá tài sản theo  quy định của Luật đấu giá tài sản; phương án giải quyết các  vu việc bán đấu giá thành những chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; Quy định về thanh toán tiền thi hành án và một số sai sót, vướng mắc thường gặp trong việc xác minh thứ tự ưu tiên thanh toán; quy định về chi phí cưỡng chế thi hành án theo Thông tư số 200/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án theo quy định tại Thông tư số 216/2016/TT-BTP và những vấn đề cần lưu ý; một số sai sót vướng mắc thường gặp trong việc tổ chức thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và những vấn đề cần lưu ý trong việc xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu theo quy định tạo Nghị quyết 42/2017/QH14; kỹ năng xác minh, làm việc với cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; kỹ năng tiếp công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự và một số kinh nghiệm; kỹ năng tự kiểm tra, kiểm tra công tác thi hành án dân sự; theo dõi đôn đốc việc thực hiện quyết định khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và các kết luận kiểm tra trong thi hành án dân sự.


 
          Qua một ngày làm việc, Lãnh đạo Cục, các Báo cáo viên đã tích cực triển khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự, đảm bảo thiết thực hiệu quả, giúp Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long ngày một nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự./.

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: