Sign In

Ngày 30 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

30/03/2023

Ngày 30 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Phan Bá Triều,Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
          Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Ny, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028. Theo đó, trong 05 năm qua Ban Chấp hành Công đoàn tuy có biến động về nhân sự nhưng với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Chấp hành Công đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, đại diện chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Công chức, người lao động trong cơ quan đều được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước được phát động, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ. Qua báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.


 
          Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh thống nhất với các nội dung Dự thảo báo cáo, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của công đoàn cơ quan Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung nhấn mạnh Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên tại cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động; tiếp tục phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; vận động công chức, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.


 
          Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời để đạt được những nội dung đã nêu trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028, đòi hỏi Ban Chấp hành Công đoàn phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong xây dựng đội ngũ, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể với tinh thần đoàn kết nội bộ, công đoàn phải chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp trí tuệ tập thể, tạo điều kiện tốt nhất cho công chức người lao động phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của anh chị em trong công việc, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần cùng Chi bộ, cơ quan xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
 

 
          Công đoàn đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên Công đoàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tham gia học tập, nhận thức tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
          
          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí; Đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 02 đồng chí.
 
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: