Sign In

Giấy triệu tập - Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017

01/12/2016

1. Thành phần: - Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi Cục;
                       - Chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan thi hành án dân sự;
                       - Các đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 13h30 ngày 6/12/2016
3. Địa điểm: Nhà khách tỉnh ủy - số 1 đường Kim Ngọc - Ngô Quyền - VY- VP
chú ý: trang phục ngành thu đông.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: