Sign In

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về Tăng cường công tác Thi hành án dân sự (29/06/2020)

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác THADS, ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc Tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: công tác thi hành án dân sự 10 tháng vượt 9.6% chỉ tiêu được giao năm 2019 (07/08/2019)

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, vì vậy ngay từ Hội nghị triển khai công tác đầu năm 2019, Cục THADS tỉnh đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo điều hành, đồng bộ nhiều giải pháp, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành (24/07/2019)

9 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Cục THADS (THADS) tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành được triển khai thực hiện theo tiến độ và đạt được kết quả tích cực.  
 

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ phong trào thi đua cao điểm giải quyết án (24/07/2019)

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Vĩnh Phúc đã phát động thi đua theo chuyên đề tập trung tăng cường giải quyết án kinh doanh thương mại trong vòng 2 năm. Bằng nhiều giải pháp, phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào thành tích chung của cả hệ thống.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiêu hủy vật chứng (24/01/2019)

Sáng 23/1/2019, Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì đã phối hợp với Công an tỉnh để tiến hành tiêu hủy vật chứng của 05 vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 18/1/2019 của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc cùng với sự tham gia giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiêu hủy vật chứng trong một số vụ án hình sự (26/07/2018)

 Sáng 26/7, Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì đã phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh để tiến hành tiêu hủy vật chứng của 06 vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật cùng với sự tham gia giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp (04/08/2017)

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp đối với các TTHC trong lĩnh vực THADS.

HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (02/05/2017)

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – huyện Bình Xuyên hỏi: Theo quyết định của bản án số 01/HSST ngày 12/1/2017 của TAND tỉnh tuyên buộc ông Lê Văn X phải bồi thường do thiệt hại về tính mạng sức khỏe cho tôi số tiền 50.000.000đ.  Hiện nay, ông Lê Văn X đang kháng cáo bản án trên thì tôi có được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành khoản bồi thường trên cho tôi được không?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (02/05/2017)

  1. Luật Thi hành án dân sự quy định đương sự bao gồm những người nào?
Trả lời:
Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định đương sự bao gồm: Người được thi hành án; Người phải thi hành án.

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường công tác Thi hành án dân sự (01/05/2017)

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm; kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng công chức vi phạm pháp luật, đương sự chống đối việc thi hành án vẫn còn xảy ra.
Các tin đã đưa ngày: