Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS Vĩnh Phúc trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức

08/08/2023

Ngày 08/8/2023, Cục THADS Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với các đồng chí Vũ Thị Lan – Phó chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh, Phùng Văn Thái – Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Lạc và giao ban công tác THADS, theo...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

10/02/2023

Vừa qua, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023;...