Sign In

Thông báo Kết quả Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 687 của THADS Vĩnh Yên (20/09/2022)

Thông báo Kết quả Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 687 của THADS Vĩnh Yên

Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 673 của THADS Vĩnh Yên (13/09/2022)

Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 673 của THADS Vĩnh Yên

Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 446 của THADS Yên Lạc (06/09/2022)

Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 446 của THADS Yên Lạc

Thông báo BDG lần 1 số 426 ngày 30.8.2022 - Chi cục THADS huyện Yên Lạc (30/08/2022)

Thông báo BDG lần 1 số 426 ngày 30.8.2022 - Chi cục THADS huyện Yên Lạc

không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành và quyền nhận lại tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án (04/08/2022)

không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành và quyền nhận lại tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án
Các tin đã đưa ngày: