Sign In

Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

04/04/2017

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012, quy định nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ lễ, tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2017 như sau:
1. Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch vào ngày thứ Năm, ngày 06 tháng 4 năm 1017.
2. Ngày lễ Chiến thắng 30/4 trùng vào ngày Chủ nhật, nên nghỉ bù vào ngày thứ Ba (ngày 02/5/2017) và nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 vào ngày Thứ Hai. Như vậy, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2017.
 
Theo Thông báo số 56/TB-UBND, ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh
Các tin đã đưa ngày: