Sign In

LT: Về việc không có khách hàng tham gia đấu giá tài sản, các bên đương sự có quyền thỏa thuận mức giảm giá tài sản hoặc Ngân hàng có quyền nhận tài sản để trừ tiền thi hành án

10/05/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: