Sign In

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án bị kê biên

19/02/2016

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành thì pháp luật cho phép cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
Trong thực tế, có tình huống như sau:
Ông Nguyễn Văn A thế chấp tài sản tại ngân hàng để cho Công ty B vay vốn. Hết thời hạn, công ty B vẫn không thực hiện được việc thanh toán nợ cho ngân hàng. Quá trình giải quyết việc thi hành án, người đại diện hợp pháp của công ty B từ chối quyền nhận mọi thông báo về thi hành án, trong khi đó, ông Nguyễn Văn A là người có tài sản thế chấp cho công ty B vay vốn lại đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự kê biên, xử lý tài sản của mình để thực hiện việc thi hành án cho công ty B.
Khi kê biên tài sản, dù được thông báo hợp lệ nhưng công ty B vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Cơ quan Thi hành án dân sự đã không thể thực hiện được việc cho các bên đương sự thỏa thuận về giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản theo các điều 98; 99; 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Tại các điều 98; 99; 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 mới quy định quyền thỏa thuận về giá tài sản kê biên, về tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc về đương sự. Trong khi đó, theo Điều 3 Luật này, đương sự bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án, không bao gồm Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Như vậy, trong tình huống trên, ông A là người có tài sản thế chấp cho công ty B vay vốn nhưng lại không được quyền thỏa thuận theo các điều 98; 99; 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Nếu trong tình huống trên, ông A lại là người có đơn yêu cầu định giá lại thì có được chấp nhận hay không? Nếu cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận thì áp dụng theo quy định pháp luật nào?
Thiết nghĩ cần bổ sung thêm quyền thỏa thuận về giá tài sản kê biên, về tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản cho người có tài sản bị kê biên để đảm bảo quyền, lợi ích hợp của công dân.
Nguyễn Loan

Các tin đã đưa ngày: