Sign In

Chi cục THADS huyện Trấn Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức ký Quy chế phối hợp

17/04/2024

Chi cục THADS huyện Trấn Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức ký Quy chế phối hợp
Ngày 10/4/2024, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Hà Đình Hiền – Viện trưởng VKSND huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Ngọc Quý – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trấn Yên, cùng các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND huyện Trấn Yên, lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Trấn Yên.
Tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất phối hợp các nội dung, gồm: Phối hợp trong công tác ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án. Phối hợp trong việc kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu Tòa án giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định. Phối hợp trong việc tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án dân sự, hành chính; Phối hợp trong việc ủy thác thi hành án; thủ tục xác minh điều kiện thi hành án; thủ tục bán đấu giá tài sản; tổ cưỡng chế thi hành án dân sự; xử lý vật chứng, tài sản thi hành án.
Phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu thi hành án. Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án. Phối hợp trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thi hành án dân sự; Công tác miễn, giảm tiền thi hành án; Phối hợp trong việc lập kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm sát đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
Ngoài ra, phối hợp theo dõi việc thi hành án hành chính; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Phối hợp trong thống kê, báo cáo, phối hợp trong việc xem xét điều kiện đình chỉ thi hành án.
Quy chế phối hợp xây dựng gồm 3 Chương, 25 Điều, quy định rõ phạm vi đối tượng áp dụng và nguyên tắc, hình thức phối hợp giữa hai cơ quan, tạo điều kiện cho hai cơ quan phối hợp thường xuyên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo.
 

 
Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyên Trấn Yên nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án khi đưa ra thi hành được chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; góp phần ổn định tình hình chính trị và xã hội tại địa phương.
Cùng với đó, bảo đảm sự chỉ đạo thực hiện thống nhất trong nội bộ hai ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Trấn Yên.
 
                                                                                                                Nguyễn Thu Hằng – Chi Cục THADS huyện Trấn Yên

 
                                              
 

Các tin đã đưa ngày: