Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính quý III năm 2022 (19/07/2022)

Ngày 15/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính quý III năm 2022 và ôn lại truyền thống 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Đồng chí Đào Duy Niên – Phó Cục trưởng phụ trách chủ trì Hội nghị.

Chỉ thị mới v/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THA hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (09/06/2022)

       Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tổ chức cơ quan THADS không ngừng được kiện toàn, việc phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng, năng lực của chấp hành viên và cán bộ, công chức THADS được nâng cao.

Cục THADS tỉnh Yên Bái kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục THADS huyện Văn Yên (08/06/2022)

      Thực hiện chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 của Cục THADS tỉnh Yên Bái, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Cục THADS tỉnh Yên Bái thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục THADS huyện Văn Yên.

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (22/04/2022)

Sáng ngày 20/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.

Hội nghị Cán bộ, công chức người lao động cơ quan Cục THADS năm 2021 (25/01/2022)

      Ngày 24/01/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Yên Bái năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Anh Tân,Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (25/11/2021)

Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán thuộc Văn phòng Cục.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững được tỉnh ủy Yên Bái giao 2021 (06/09/2021)

Với mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo phân công của Tỉnh ủy Yên Bái tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cục THADS đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 79/KH-CTHADS ngày 03/3/2021 đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện; để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Cục THADS đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phụ trách xã Minh Chuẩn gồm 05 đồng chí, do đ/c Cục trưởng làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. 
 
Các tin đã đưa ngày: