Sign In

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (25/11/2021)

Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán thuộc Văn phòng Cục.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững được tỉnh ủy Yên Bái giao 2021 (06/09/2021)

Với mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo phân công của Tỉnh ủy Yên Bái tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cục THADS đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 79/KH-CTHADS ngày 03/3/2021 đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện; để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Cục THADS đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phụ trách xã Minh Chuẩn gồm 05 đồng chí, do đ/c Cục trưởng làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. 
 

Chi cục THADS huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc THA tồn đọng (01/07/2021)

          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, có lượng tiền phải thi hành lớn. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác Thi hành án dân sự (31/05/2021)

Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 (22/04/2021)

       Chiều ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Hải- Cục trưởng chủ trì hội nghị, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện...

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS năm 2021 (09/02/2021)

        Ngày 28/01/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Yên Bái năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Anh Tân,Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 (21/01/2021)

Sáng ngày 20/01/2021, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái - Khối trưởng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 (14/12/2020)

        Chiều ngày 10/12/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Thành phần tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,  các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán trưởng thuộc Văn phòng Cục.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái lầ thứ I (21/05/2020)

         Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 (23/12/2019)

Ngày 10/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020.
Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. Đồng thời được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là kết quả thi hành về việc, về tiền cụ thể như sau:
- Về việc, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 1.457 việc; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 5.724 việc, tăng 340 việc (6,3%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 7.181 việc, tăng 449 việc (6,7%) so với cùng kỳ, đã ủy thác 59 việc, số còn phải thi hành là 7.122 việc. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 6.083 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,7 %), tăng 515 việc (9,2%) so với cùng kỳ và 1.039 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,3%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.523 việc, đạt tỷ lệ 90,79% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt 16,29 %). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 297 việc (5,7%) và giảm 3,07% về tỷ lệ.
- Về tiền, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 191 tỷ 902 triệu 734 nghìn đồng; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 90 tỷ 393 triệu 463 nghìn đồng, giảm 1 tỷ 852 triệu 686 nghìn đồng (2,0%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 282 tỷ 296 triệu 197 nghìn đồng, tăng 56 tỷ 755 triệu 598 nghìn  đồng (25,2%) so với cùng kỳ, đã ủy thác thi hành án 4 tỷ 515 triệu 058 nghìn  đồng, số còn phải thi hành là 277 tỷ 781 triệu 139 nghìn đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 98 tỷ 783 triệu 780 nghìn đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ 35,56%), tăng 23 tỷ 414 triệu 827 nghìn đồng (31,1%) so với cùng kỳ và 178 tỷ 997 triệu 359 nghìn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 64,44%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 27 tỷ 873 triệu 286 nghìn  đồng, đạt tỷ lệ 28,22% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, còn thiếu 6,28 %). So với cùng kỳ năm 2018, giảm 142 triệu 732 nghìn  đồng (0,5%) và giảm 8,95 % về tỷ lệ.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho thấy, trong năm qua, công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tạo sự chuyển biến tích cực .Đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt, không có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tổ chức bộ máy từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được kiện toàn, chất lượng đội ngũ công chức ngành ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó chỉ tiêu thi hành án về tiền chưa hoàn thành do yếu tố khách quan tác động; số việc và tiền chuyển sang kỳ sau tăng so với năm trước; việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, còn chủ quan....
Hội nghị được các Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực được giao thẳng thắn đánh giá những mặt đã làm được cần được phát huy trong thời gian tới. Đồng thời đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục ngay trong năm công tác 2020 (như công tác khắc phục sau kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thu hồi các khoản nợ xấu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng).
Kết luận hội nghị, đồng chí Cục Trưởng Nguyễn Huy Hải đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm qua.Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí chỉ đạo Cục THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án; chủ động báo cáo Ban chỉ đạo THADS đối với những vụ việc khó thi hành; chủ động báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS những vướng mắc, khó khăn để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức; phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo THADS để tổng hợp những nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng chí chỉ đạo cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan liên quan, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.


 
Các tin đã đưa ngày: