Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 (14/12/2020)

        Chiều ngày 10/12/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Thành phần tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,  các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán trưởng thuộc Văn phòng Cục.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái lầ thứ I (21/05/2020)

         Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 (23/12/2019)

Ngày 10/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020.
Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. Đồng thời được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là kết quả thi hành về việc, về tiền cụ thể như sau:
- Về việc, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 1.457 việc; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 5.724 việc, tăng 340 việc (6,3%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 7.181 việc, tăng 449 việc (6,7%) so với cùng kỳ, đã ủy thác 59 việc, số còn phải thi hành là 7.122 việc. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 6.083 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,7 %), tăng 515 việc (9,2%) so với cùng kỳ và 1.039 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,3%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.523 việc, đạt tỷ lệ 90,79% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt 16,29 %). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 297 việc (5,7%) và giảm 3,07% về tỷ lệ.
- Về tiền, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 191 tỷ 902 triệu 734 nghìn đồng; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 90 tỷ 393 triệu 463 nghìn đồng, giảm 1 tỷ 852 triệu 686 nghìn đồng (2,0%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 282 tỷ 296 triệu 197 nghìn đồng, tăng 56 tỷ 755 triệu 598 nghìn  đồng (25,2%) so với cùng kỳ, đã ủy thác thi hành án 4 tỷ 515 triệu 058 nghìn  đồng, số còn phải thi hành là 277 tỷ 781 triệu 139 nghìn đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 98 tỷ 783 triệu 780 nghìn đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ 35,56%), tăng 23 tỷ 414 triệu 827 nghìn đồng (31,1%) so với cùng kỳ và 178 tỷ 997 triệu 359 nghìn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 64,44%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 27 tỷ 873 triệu 286 nghìn  đồng, đạt tỷ lệ 28,22% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, còn thiếu 6,28 %). So với cùng kỳ năm 2018, giảm 142 triệu 732 nghìn  đồng (0,5%) và giảm 8,95 % về tỷ lệ.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho thấy, trong năm qua, công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tạo sự chuyển biến tích cực .Đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt, không có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tổ chức bộ máy từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được kiện toàn, chất lượng đội ngũ công chức ngành ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó chỉ tiêu thi hành án về tiền chưa hoàn thành do yếu tố khách quan tác động; số việc và tiền chuyển sang kỳ sau tăng so với năm trước; việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, còn chủ quan....
Hội nghị được các Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực được giao thẳng thắn đánh giá những mặt đã làm được cần được phát huy trong thời gian tới. Đồng thời đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục ngay trong năm công tác 2020 (như công tác khắc phục sau kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thu hồi các khoản nợ xấu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng).
Kết luận hội nghị, đồng chí Cục Trưởng Nguyễn Huy Hải đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm qua.Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí chỉ đạo Cục THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án; chủ động báo cáo Ban chỉ đạo THADS đối với những vụ việc khó thi hành; chủ động báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS những vướng mắc, khó khăn để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức; phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo THADS để tổng hợp những nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng chí chỉ đạo cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan liên quan, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.


 

Thực hiện Chương trình hành động 144 – CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái (23/12/2019)

Ngày 21/12, tại UBND xã Động Quan, huyện Lục Yên đoàn công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, Chi đoàn cơ sở  Tổng Cục Thi hành án dân sự cùng phối hợp trao tặng 02 tủ sách pháp luật tại thôn 1 và thôn 2 xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 

Hội nghị tập huấn phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái (05/09/2019)

      Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Cục THADS tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính khác của cơ quan Thi hành án dân sự.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS 19/7/1946-19/7/2019 (24/07/2019)

         Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/71929 – 28/7/2019), tiến tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái. (18/07/2019)

          Sáng ngày 15/7/2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với Cục THADS tỉnh Yên Bái.
Các tin đã đưa ngày: