Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

27/04/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí:Trần Văn Tường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đ/cNguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng23/23 đại biểu là đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh được triệu tập có mặt đầy đủ.
 

Toàn cảnh Đại hội
Thay mặt BCH Công đoàn Cục đồng chí Bùi Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Yên Bái đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh có tổng số 23 đoàn viên, trong đó có 11 đoàn viên nữ và 12 đoàn viên nam, sinh hoạt tại 03 tổ công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã có những bước tiến mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng; Công đoàn cơ sở đã phối hợp với cơ quan thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị; phối hợp với hoạt động chuyên môn, phát động và thực hiện các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành - trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"; tạo động lực để công chức, người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tập hợp và thu hút toàn thể đoàn viên tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh lần thứ III đề ra. Trong nhiệm kỳ Công đoàn Cục THADS luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 

đ/c Trần Văn Tường - Cục trưởng phất biểu chỉ đạo Đại hội
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đã có sự biến động về tổ chức, nhiệm vụ chuyên môn đặt ra nhiều yêu cầu mới nên hoạt động của Công đoàn cơ sở Cục còn có một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc tổ chức sinh hoạt công đoàn cơ sở theo định kỳ chưa được thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa phong phú; hoạt động của các tổ công đoàn chủ yếu lồng ghép với chuyên môn nên chất lượng chưa cao; trong tổ chức thực hiện phong trào, một số ít đoàn viên công đoàn chưa nhiệt tình với các hoạt động, chưa có nhiều ý kiến tham mưu đề xuất với BCH để đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào, hoạt động của BCH chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo…Tại báo cáo cũng đã đề ra một số phương hướng nhiệm vụcông tác trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028  như: Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; tăng cường tập hợp, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chủ động tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn và lập trường tư tưởng vững vàng; tổ chức các phong trào gắn với chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương giai đoạn 2023-2028.
 

Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Về công tác nhân sự Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn mới giai đoạn 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 02 đồng chí đi dự đại hội cấp trên (01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết) theo đúng quy định. Đồng Chí Vương Anh Tân – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự được tái cử với số phiếu bầu đạt 100%, giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn và được bầu là đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028./.
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: