Sign In

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc

23/11/2016

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc
Ngày 22/11, thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tư pháp,  Khu vực thi đua khối cơ quan Ttư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại tỉnh Hòa Bình.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Chương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đồng chí Mai Lương Khôi – Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp, Cục THADS 14 tỉnh miền núi phía Bắc.
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác thi đua năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng công tác năm 2017; với nhiều ý kiến tham luận được đưa ra nhằm mục đích tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2016 để năm 2017 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích trong công tác Tư pháp và THADS.

                                             
Thực hiện việc bình xét suy tôn các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua Ngành Tư pháp, kết quả suy tôn đề nghị Bộ Tư pháp xem xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2016 cho 03 Sở Tư pháp; 04 Cục THADS và 08 Chi cục THADS; đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, trình Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 02 Cục THADS (trong đó Cục THADS tỉnh Yên Bái có 03 tập thể được suy tôn đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ Ngành, 01 tập thể được suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ). Đồng thời, thực hiện bàn giao nhiệm vụ Trưởng, Phó trưởng khu vực thi đua cho Trưởng, Phó trưởng khu vực thi đua năm 2017 (Cục THADS tỉnh Yên Bái làm Trưởng Khu vực thi đua; Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và Cục THADS tỉnh Tuyên Quang làm Phó khu vực thi đua).
 
                                                      
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà khu vực đạt được trong năm 2016; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đồng chí đã chỉ rõ 07 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các đơn vị trong Khu vực phải triển khai thực hiện tốt trong năm 2017 trong đó cần đặc biệt coi trọng  công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt; phát huy tối đa vai trò định hướng của cấp ủy đảng, địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; xây dựng kế hoạch, chương trình phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến; củng cố kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thi đua; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bình xét suy tôn các gương điển hình tiên tiến….

Với tinh thần “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”  và thực hiện những nội dung nêu trên, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã thành công tốt đẹp.

                                                                                          


Theo Hà Mai - Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: