Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

03/04/2015

Sáng ngày 03/04/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số 20/20 đảng viên được triệu tập, không có đảng viên nào bị bác tư cách dự Đại hội. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Công Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy khối, ngoài ra còn có đại diện Ban chấp hành các Đảng bộViện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Chi bộ Thanh tra, Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh và Báo Yên Bái, Đài Truyền hình tỉnh đã đến dự, cổ vũ, động viên và đưa tin Đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng Chi bộ Cục Thi hành án đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 trên các mặt về công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đã có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả công việc ngày một nâng cao nổi bật là: giữ vững đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, phân công đảng viên và công tác phát triển đảng viên (số lượng đảng viên được kết nạp vượt 33%); các tổ chức đoàn thể, hội được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) được Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác thi hành án dân sự hàng năm đã đạt và vượt từ 2% đến 4% về việc và vượt từ 10% đến 14% về tiền so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay trong năm; cơ sở vật chất được đảm bảo, từng bước đầu tư nâng cấp, sửa chữa; có nhiều chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc.
 
                                                                 
Trong 05 năm qua, Chi bộ hằng năm đều đặt trong sạch, vững mạnh (trong đó 03 năm đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, cơ quan hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 03 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đã được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ Thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng là: Báo cáo chính trị của Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ khóa VII, Báo cáo tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Với tinh thần tiếp thu, cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, phân tích nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh nội lực và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.
 
                                                                 

Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, sáng suốt lựa chọn được 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng được tiêu chuẩn chung theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo có sự liên tục, kế thừa, cơ bản đạt yêu cầu cơ cấu. Đồng chí Nguyễn Huy Hải – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bí thư Chi bộ khóa VII đã trúng cử chức vụ Bí thư Chi bộ khóa VIII; đồng chí Đào Duy Niên – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Phó Bí thư Chi bộ khóa VII đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư khóa VIII.
Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2020 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đinh Thị Hoàng Yến
Văn phòng Cục THADS tỉnh Yên Bái
 

Các tin đã đưa ngày: