Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (22/04/2022)

Sáng ngày 20/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.

Hội nghị Cán bộ, công chức người lao động cơ quan Cục THADS năm 2021 (25/01/2022)

      Ngày 24/01/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Yên Bái năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Anh Tân,Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác THADS. THA hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (25/11/2021)

Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán thuộc Văn phòng Cục.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững được tỉnh ủy Yên Bái giao 2021 (06/09/2021)

Với mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo phân công của Tỉnh ủy Yên Bái tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cục THADS đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 79/KH-CTHADS ngày 03/3/2021 đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện; để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Cục THADS đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phụ trách xã Minh Chuẩn gồm 05 đồng chí, do đ/c Cục trưởng làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. 
 

Chi cục THADS huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc THA tồn đọng (01/07/2021)

          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, có lượng tiền phải thi hành lớn. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác Thi hành án dân sự (31/05/2021)

Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 (22/04/2021)

       Chiều ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Hải- Cục trưởng chủ trì hội nghị, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện...

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS năm 2021 (09/02/2021)

        Ngày 28/01/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Yên Bái năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Anh Tân,Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 (21/01/2021)

Sáng ngày 20/01/2021, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái - Khối trưởng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Các tin đã đưa ngày: