Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống Thi hành án dân sự

16/07/2019
Thực hiện Quyết định số 2778/QĐ-BTP ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công chức làm công tác tổ chức cán bộ tại Cục THADS, ngày 15/7/2019, Tổng cục THADS đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng, chủ trì Hội nghị; 181 đại biểu là Lãnh đạo Cục THADS, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục và công chức làm công tác tổ chức cán bộ thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Trần Thị Phương Hoa đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và người làm công tác tổ chức cán bộ trong thời kỳ hiện nay. Do đó, công chức làm công tác tổ chức cán bộ cần phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Qua buổi tập huấn này, hy vọng rằng các công chức làm công tác tổ chức cán bộ sẽ nắm chắc hơn về trình tự thủ tục trong công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là qua trao đổi, thảo luận sẽ giúp các đồng chí  giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chăm chú lắng nghe, thảo luận sôi nổi, đưa ra những khó khăn vướng mắc, kinh nghiệm thực hiện tại địa phương mình để cùng chia sẻ, tháo gỡ, đưa ra giải pháp thực hiện.
Hội nghị đã nghe 03 chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ và 01 chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.
Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS