Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TCTHADS ban ...
Ngày 27/4/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 639/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án“Ứng dụng công nghệ ...
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, Lãnh đạo Bộ Tư ...
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS ban ...
Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai ...
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh ...
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện Kế hoạch ứng dụng ...
Hướng dẫn dưới đây giúp người dùng tải và cài đặt chữ ký số trên Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và ...
Hướng dẫn dưới đây giúp người dùng tải và cài đặt phần mềm NET Framework 3.5 để hỗ trợ sử dụng chữ ký số ...
Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, ...
Như các bạn đã biết, để chụp được một bức ảnh đẹp là điều không hề dễ dàng. Ngoài việc phải có được những kiến thức ...
Bài viết dưới đây đưa ra các thông số cơ bản giúp bạn làm quen và sử dụng chúng một cách tối ưu. Máy ...
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ...