Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai ...
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh ...
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện Kế hoạch ứng dụng ...
Hướng dẫn dưới đây giúp người dùng tải và cài đặt chữ ký số trên Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và ...
Hướng dẫn dưới đây giúp người dùng tải và cài đặt phần mềm NET Framework 3.5 để hỗ trợ sử dụng chữ ký số ...
Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, ...
Dưới đây sẽ là các bước tiếp theo của Phần 1, Phần 2 và Phần 3 về việc hướng dẫn sử dụng kho vật chứng ...
Dưới đây sẽ là các bước tiếp theo của Phần 1 và Phần 2 về việc hướng dẫn sử dụng kho vật chứng trên phần ...
Dưới đây sẽ là các bước tiếp theo của Phần 1 về việc hướng dẫn sử dụng kho vật chứng trên phần mềm Quản lý ...
Quản lý Vật chứng tại đơn vị THADS đảm bảo quản lý chặt chẽ vật chứng về chủng loại, số lượng, tình trạng từ ...
Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học và cuộc sống đã "Thu hẹp" được khoảng cách không gian ...
Lâu nay, phương thức họp truyền thống vẫn luôn phổ biến và được áp dụng thường xuyên. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp ...
Như các bạn đã biết, để chụp được một bức ảnh đẹp là điều không hề dễ dàng. Ngoài việc phải có được những kiến thức ...