Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (phần 3)

07/06/2020
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2020, hiện nay Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào triển khai Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tới các đơn vị thuộc Bộ, các Cục Thi hành án dân sự.

Để thuận lợi cho công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc nghiên cứu, sử dụng các tính năng của phần mềm. Tổng cục Thi hành án dân sự đăng tải nội dung một số tài liệu hướng dẫn sử dụng để người dùng khai thác và sử dụng, cụ thể như sau:
I. Đường dẫn hướng dẫn bằng video:
1. Vào sổ văn bản đến
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/1Vanthudonvithuocbovaosovbd_140901042020.mp4
2. Lãnh đạo đơn vị giao việc
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/2Cuctruonggiaoviec_143001042020.mp4
3. Lãnh đạo phòng ban giao việc
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/3Truongphonggiaoviec_142901042020.mp4
4. Chuyên viên thêm mới dự thảo
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/4Chuyenvienthemmoiduthao_142801042020.mp4
5. Lãnh đạo phòng ban trình ký
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/5Truongphongdonvithuocbopheduyettrinhki_142801042020.mp4
6. Lãnh đạo đơn vị ký số
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/6KisoVB_142701042020.mp4
7. Văn thư cấp số
https://demomedia.moj.gov.vn/Media/2020/Thang4/7VanThuCapSo_142701042020.mp4

II. Các bước hướng dẫn cài đặt Net Framework và cài đặt chữ ký số xem tại:
[Hướng dẫn cài đặt Net Framework]
[Hướng dẫn cài đặt chữ ký số để ký số trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp]
III. Các tệp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, xem chi tiết tại các tệp đính kèm.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể tải các tài liệu hướng dẫn tại mục [Hướng dẫn sử dụng] sau khi đăng nhập vào phần mềm.