Sign In

Thành phố: Cục THADS tỉnh Bắc Giang công bố quyết định kiểm tra toàn diện công tác THADS Chi cục THADS thành phố Bắc Giang

14/06/2024

Thành phố: Cục THADS tỉnh Bắc Giang công bố quyết định kiểm tra toàn diện  công tác THADS Chi cục THADS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 1329/KH-CTHADS cùng ngày 04/6/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang. Sáng ngày 14/6/2024, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang. Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang gồm 07 thành viên, do đồng chí Trần Minh Trọng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, thời gian kiểm tra là 15 ngày làm việc, kể từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 04/07/2024.Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 1329/KH-CTHADS cùng ngày 04/6/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang. Sáng ngày 14/6/2024, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang. Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang gồm 07 thành viên, do đồng chí Trần Minh Trọng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, thời gian kiểm tra là 15 ngày làm việc, kể từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 04/07/2024.
Việc kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; phát hiện sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý công chức theo quy định. Đồng thời, qua đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra nắm bắt những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại tại đơn vị để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.
Sau khi Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, đồng chí Phan Thị Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Bắc Giang thay mặt tập thể đơn vị trình bày báo cáo kết quả theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra và yêu cầu Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, thư ký, cán bộ kịp thời phối hợp, cung cấp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra. Chi cục mong muốn đoàn kiểm tra sẽ chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức THADS của các Chấp hành viên và các bộ phận liên quan khác để rút kinh nghiệm chung, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ THADS trong thời gian tới nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nâng cao kết quả thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Giang./.
                                        Đức Huy - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: