Sign In

Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang (16/09/2016)

Ngày 07/9/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án (03/08/2016)

BẮC GIANG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Ngày 30/6/2016 Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đã ban hành Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án kèm theo Quyết định số 718/QĐ-TCTHADS. Việc hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án nhằm hướng dẫn, hỗ trợ đương sự thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án, yêu cầu thi hành án chính xác, đúng nội dung bản án, quyết định, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đương sự. Đồng thời thống nhất, chuẩn hóa về nguyên tắc, nội dung, trình tự thực hiện công tác hỗ trợ trực tuyến giúp đương sự yêu cầu thi hành án đúng nội dung bản án, quyết định, đúng thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự; tạo sự minh bạch trong tác nghiệp, chủ động về điều kiện vật chất và con người của cơ quan thi hành án dân sự để giải quyết công việc một cách hiệu quả. Thông qua công tác hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án nhằm nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận yêu cầu thi hành án, dự thảo quyết định thi hành án của công chức làm công tác thụ lý thi hành án, và là cơ sở để đối chiếu số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự, số liệu kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, phân định rõ việc tiếp nhận yêu cầu, ra quyết định và thụ lý thi hành án.
Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án hướng dẫn cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục, các bước thực hiện hỗ trợ trực tuyến đương sự yêu cầu thi hành án và ra quyết định thi hành án. Việc hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án thực hiện qua hộp thư điện tử  và được công khai trên Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự. Địa chỉ nhận hộp thư điện tử tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tuyến là địa chỉ của Cục Thi hành án dân sự nơi thực hiện thí điểm có thêm cụm từ viết tắt “htttyctha”, ví dụ tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang địa chỉ tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tuyến là htttycthabacgiang@moj.gov.vn; tại Chi cục THADS Thành phố Bắc Giang địa chỉ tiếp nhận cầu thi hành án trực tuyến là htttycthacctpbacgiang@moj.gov.vn. 
Cùng ngày 30/6/2016, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-TCTHADS về việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án. Theo đó, việc hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án sẽ được thực hiện thí điểm tại Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang. Thời gian thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 15/02/2017.
Sơn Bình – Cục THADS tỉnh Bắc Giang.


Tổng cục trưởng Tổng cục THADS làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình tổ chức và hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (09/05/2016)

Chiều ngày 04/5/2016, đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình tổ chức và hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện các cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố.
 

CỤC THADS TỈNH BẮC GIANG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHI TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016 (26/02/2016)

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác THADS năm 2016 của Cục THADS tỉnh đã được Tổng cục THADS phê duyệt; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016; Công văn số 204/TCTHADS-VP ngày 21/01/2016 của Tổng cục thi hành án dân sự, về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm; Kế hoạch số 355/KH-BCĐ ngày 18/02/2016 của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Bắc Giang, ngày 23/02/2016 Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm 2016 và triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, Kế hoạch tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016. Tham dự Hội nghị gồm các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (24/12/2015)

Sáng ngày 22/12/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án,  Chuyên viên, Kế toán trưởng Cục THADS tỉnh và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

 

Cục THADS tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Động. (20/11/2015)

Ngày 18/11/2015, tại hội trường lớn của UBND huyện Sơn Động, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Động đối với ông Lã Văn Minh. 
 

Công chức Ngành THADS tỉnh Bắc Giang hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 năm 2015 (27/10/2015)

Được sự nhất trí của Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ đối tượng 3, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã lập danh sách cử cán bộ, công chức tham gia học tập tại Trường Quân sự tỉnh, đợt 1 có 29 đồng chí, đợt 2 có 24 đồng chí. Các học viên gồm trưởng, phó phòng chuyên môn, chi cục trưởng, chi cục phó và các đồng chí trong quy hoạch.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị tập huấn Trang thông tin điện tử (27/10/2015)

Ngày 23/10/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn về các nội dung liên quan đến Trang thông tin điện tử cảu ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Tham gia tập huấn gồm có các thành viên Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của Cục, các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS và cộng tác viên làm đầu mối cung cấp thông tin, bài cho Trang thông tin điện tử của Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Kim Kiên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (07/09/2015)

Thực hiện Quy chế 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, ngày 31/8/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng nhà ước chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh  tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm ngày thành lập Ngành THADS 19/7 của Cục THADS tỉnh Bắc Giang (15/07/2015)

Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Ngành thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2015), nhằm tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan thi hành án dân sự trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, được sự nhất trí của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, ngày 09/7/2015 Công đoàn, Đoàn thanh niên hai cơ quan đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao tại Thái Nguyên.
Các tin đã đưa ngày: