Sign In

Tập trung nhiều giải pháp nâng hạng các cơ quan Thi hành án dân sự C, D (01/03/2017)

Chiều ngày 25/2/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Tổng cục với 11 Cục Thi hành án dân sự địa phương năm 2016 xếp hạng C, D. Trước đó, ngày 16/2/2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi làm việc trực tuyến tương tự với riêng các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bàn biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự (27/02/2017)

(BGĐT) - Ngày 25-2, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) làm việc trực tuyến với một số địa phương về các nội dung:Thực hiện 05/CT-TTg ngày 6-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; nhiệm vụ, trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) của các cơ quan THADS; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài...

Những kết quả bước đầu thực cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại các Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (20/02/2017)

Được chọn  là 1 trong 12 tỉnh thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 đến 15 tháng 2 năm 2017, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính tháng thứ 4 năm 2017( Tức tháng 01/2017) (16/02/2017)

Năm 2017, các Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang xác định chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 72% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 9% về việc và 7% số tiền có điều kiện thi hành án chuyển sang năm 2018 so với số chuyển kỳ sau năm 2016 sang năm 2017; giải quyết hiệu quả, đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiện toàn xây dựng tổ chức bộ máy thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh…

Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 (07/02/2017)

Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Chỉ tiêu Chấp hành viên và Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2017 (07/02/2017)

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Chấp hành viên năm 2017 và Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (20/01/2017)

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-CTHADS ngày 01/12/2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang). Ban Chấp hành Công đoàn Cục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 vào ngày 19 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tập trung thi hành án, không để các vụ việc phức tạp, kéo dài (15/01/2017)

(BGĐT) - Ngày 12-1, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2017 (12/01/2017)

Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017 của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 (06/12/2016)

Thực hiện Công văn số 3836/TCTHADS-VP ngày 18/11/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017, sáng ngày 01/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017.
 
Các tin đã đưa ngày: