Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/05/2020

Chi bộ Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong chiều ngày 13 và sáng ngày 14/5/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Đức Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CCQ tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy CCQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội đã khẳng định trong nhiệm kỳ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và phối hợp, tham mưu Đảng ủy lãnh đạo phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; công tác chỉ đạo đảng viên thực hiện các nhiệm vụ vụ công tác chuyên môn ở các phòng tại Chi bộ. Cấp ủy Chi bộ luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng; mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, sức chiến đấu của đảng viên, tinh thần phê bình và tự phê bình; đồng thời thường xuyên rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các năm trong nhiệm kỳ Chi bộ luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2017, 2019 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Tập thể Chi bộ và nhiều lượt đảng viên thuộc Chi bộ đã được Đảng ủy CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã được nghe 04 ý kiến thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.
 

Đ/c Vương Đức Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CCQ tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đức Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CCQ tỉnh thay mặt Đảng ủy CCQ tỉnh ghi nhận, biểu dương các thành tích mà Chi bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Cục THAD. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù với khối lượng công việc lớn (đặc biệt số việc, số tiền phải thi hành án năm sau luôn cao hơn năm trước), nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan. Đồng thời chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới; trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như các Báo cáo đã chỉ ra.


Đ/c Vương Đức Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CCQ tỉnh
tặng hoa Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần, Cục trưởng Cục THADS tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ với số phiếu nhất trí cao. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên./.
 
Nguyễn Thị Hiên- Chi bộ Cục THADS tỉnh Bắc Giang 

Các tin đã đưa ngày: