Sign In

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

07/09/2015

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Quy chế 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, ngày 31/8/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng nhà ước chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh  tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc và 13 Giám đốcchi nhánh các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tại buổi ký Quy chế, bà Tô Thị Hậu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã báo cáo kết quả sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang với Cục Thi hành án dân sự trong giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng trong thời gian vừa qua; thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp, kiến nghị trong việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Để làm rõ hơn về thực trạng, tình hình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, ông Hoàng Kim Kiên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã thông báo kết quả thi hành án dân sự 10 tháng năm 2015, theo đó Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang phải tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng với số tiền 718.925.469.000đ(chiếm 67,57% về tiền trong số phải thi hành của năm 2015); đến nay đã tổ chức thi hành đạt: 105.305.955đồng, đạt tỷ lệ 14,6% về tiền. Trong quá trình giải quyết việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong tất cả các khâu: Xác minh, kê biên, bán đấu giá…do nhiều nguyên nhân khách quan như tài sản hao mòn vô hình và hữu hình, có sự không thống nhất giữa tài sản thế chấp theo hồ sơ và thực tế, tài sản kê biên không xử lý được do không có người đăng ký mua...Bên cạnh đó, về chủ quan thì việc phối hợp thực hiện giữa Cục THADS tỉnh và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chưa tốt, hiệu quả chưa cao.
Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 3 Chương, 13 điều, quy định về các nội dung phối hợp cơ bản, nguyên tắc phối hợp, các quy định cụ thể trong việc phối hợp và tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các bên liên quan; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung và giải quyết các vướng mắc phát sinh.
 
Quy chế phối hợp giữa hai ngành cũng nêu rõ: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và các ngân hàng thương mại phải tổ chức triển khai và nghiêm túc thực hiện nội dung Quy chế để đạt được mục đích đề ra, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng - ngân hàng; là cơ sở quan trọng giúp cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ xấu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng./.
                                                                                                                                     Ngô Thị Hảo
                                                                                                                               Văn phòng Cục THADS 

Các tin đã đưa ngày: