Sign In

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”

27/07/2023

(BGĐT)- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 95-KH/BCĐ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.
Nội dung thi tập trung vào: Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Quy định pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự của Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đất đai năm 2013; Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Nghị định 82 ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án....
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Người dự thi truy cập vào Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang).
Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang công tác, lao động, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng không được dự thi là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi, lãnh đạo cơ quan và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.
Cuộc thi được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 1/9/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023.
Sưu tầm


Theo baobacgiang.com.vn

Các tin đã đưa ngày: