Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Thành Phố Bắc Kạn Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022

26/01/2022

Chi cục Thi hành án dân sự Thành Phố Bắc Kạn Tổ chức  Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
Sáng ngày 21/01/2022, tại trụ sở Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn, Lãnh đạo Chi cục và Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị đã đề ra trong năm 2021, xây dựng và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác năm 2022
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thùy – Đại diện Liên đoàn lao động thành phố Bắc Kạn cùng toàn thể công chức, người lao động đơn vị. Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm điệm việc thực hiện Nghị quyết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, báo cáo thu chi tài chính năm 2021 của chính quyền, công đoàn.
Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, thảo luận tích cực với nhiều đóng góp ý kiến vào dự thảo báo kiểm điểm Nghị quyết, Quy chế của đơn vị.Tại buổi Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn và Công đoàn Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Hoàng Thị Phương - Chi cục trưởng đề nghị công chức, người lao động đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, cùng đoàn kết, cố gắng hoàn tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Đồng thời cơ quan tiếp tục phối hợp với công đoàn động viên kịp thời, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
                                                                                                                             Người viết: Thu Hứa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: