Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGÂN SƠN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

24/02/2022

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGÂN SƠN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), ngày 22 tháng 02 năm 2022, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.
Qua hơn 11 năm công tác tại đơn vị, quần chúng Mã Văn Huấn luôn có ý thức phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hàng năm đều được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
 Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Mã Văn Huấn đã đọc lời tuyên thệ, hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ huyện Ngân Sơn và Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Bình - Bí thư Chi bộ đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới; phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên dự bị trong thời gian thử thách 12 tháng để sớm được công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời giao nhiệm vụ và yêu cầu đồng chí Mã Văn Huấn tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh./.
 
                                                                                                           Hoàng Bình 
                                                                          Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: