Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân mở cao điểm giải quyết thi hành án lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023)

28/04/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân mở cao điểm giải quyết thi hành án lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thi  hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023)


          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân mở cao điểm giải quyết thi hành án lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thi  hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023)
          Thực hiện Công văn số 442/CTHADS-VP ngày 24/4/2023 của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 ngày 14/4/2023 của Tổng cục THADS. Chi cục THADS huyện Hồng Dân đã xây dựng Kế hoạch số 200/KH-CCTHADS ngày 27/4/2023  về việc mở cao điểm giải quyết thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2023) nhằm khuyến khích, động viên tất cả Công chức, Người lao động trong đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao./.
File đính kèm


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân

Các tin đã đưa ngày: