Sign In

Thi hành án dân sự Bạc Liêu 75 năm xây dựng và trưởng thành

09/07/2021

Thi hành án dân sự Bạc Liêu 75 năm xây dựng và trưởng thành
   Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; năm kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021). Sau 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thi hành án dân sự đã có những đóng góp quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
   Để ghi nhận thành tích vẻ vang và động viên các thế hệ cán bộ, công chức, người làm công tác Thi hành án dân sự, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg, trong đó xác định ngày 19 tháng 7 năm 1946, ngày Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130, Sắc lệnh đầu tiên quy định riêng về công tác Thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”.

   75 năm hình thành và phát triển - với biết bao thăng trầm và biến động, ngành Thi hành án dân sự đã từng bước vượt qua những khó khăn, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, Thi hành án dân sự tỉnh nhà được thành lập cùng với ngày tỉnh Bạc Liêu được tái lập (ngày 01/01/1997).
Sau 24 năm hoạt động, thời gian không dài đối với quá trình trưởng thành và phát triển của ngành, nhưng với sự cố gắng của tất cả cán bộ, công chức đến nay ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đã từng bước phát triển không ngừng cả về quy mô, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; cơ bản đảm bảo các công việc do Đảng và Nhà nước giao, thành tích năm sau cao hơn năm trước là một thực tế. Những thành tựu nổi bật về kết quả thi hành án dân sự ngày càng tăng, việc thi hành án dân sự chuyển kỳ sau ngày càng giảm; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể:

   Từ năm 1997 đến tháng 6 năm 2021 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã giải quyết thi hành xong 109.399 việc, với số tiền thu được trên 2.125 tỷ đồng. Đáng chú ý là nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được tổ chức thi hành dứt điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, tạo niềm tin cho nhân dân, khẳng định vị thế của Ngành Thi hành án dân sự đối với các ngành khác, tạo đà cho công tác thi hành án những năm tiếp theo.
Về tổ chức bộ máy của Cục, thời điểm chia tách tỉnh (năm 1997), toàn tỉnh mới có 09 Chấp hành viên trên tổng số 23 biên chế, trong đó có 01 đồng chí có bằng đại học và một số đồng chí có bằng Trung cấp pháp lý. Đến nay, số lượng công chức toàn ngành là 90/93 công chức được Bộ Tư pháp giao, trong đó có 12 Chấp hành viên trung cấp, 32 Chấp hành viên sơ cấp, 09 Thẩm tra viên, 15 Thư ký và còn lại các chức danh khác. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 02 công chức có trình độ Thạc sỹ, 88 công chức có trình độ đại học; về trình độ chính trị có 12 công chức có trình độ cao cấp, 35 công chức có trình độ trung cấp. Cơ sở vật chất các cơ quan Thi hành án dân sự từ tỉnh đến huyện được đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động.    

   Ghi nhận thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng và các danh hiệu cao quý. Chỉ tính riêng từ năm 2010 trở lại đây, trong các cơ quan Thi hành án dân sự có 01 tập thể và 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai; 02 tập thể và 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 19 lượt tập thể và 41 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng khác.

   Có được những thành tích nêu trên là do, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành, các đơn vị hữu quan trong tỉnh. Đặc biệt, là sự cống hiến đầy trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy của các thế hệ công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian qua./.


Theo HỮU BẰNG - PHÓ CỤC TRƯỞNG

Các tin đã đưa ngày: