Sign In

Quyết định số 2066/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2022 vê việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 (24/02/2023)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định số 2066/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2022 vê việc công khai dự toán NSNN năm 2023

Thông báo số 06/TC-CTHADS ngày 03/01/2023 về Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh (04/01/2023)

LỊch tiếp công dân của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Quyết định số 1764/QĐ-CTHADS ngày 17/11/2022 vê việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2021 (22/11/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh công bố công khai Quyết định quyết toán NSNN năm 2021 

Quyết định số 02/QĐGQKN-CTHADS ngày 04/11/2022 về việc giải quyết khiếu nại của bà NGuyễn THị Mai (22/11/2022)

Quyết định số  02/QĐGQKN-CTHADS ngày 04/11/2022 về việc giải quyết khiếu nại của bà NGuyễn THị Mai sinh năm  1957  ở  khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo gờ làm việc mùa đông (18/10/2022)

Giờ làm việc mùa đông

Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (18/10/2022)

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 925/QĐ-CTHADS ngày 01/7/2022 của Cục Trưởng cục THADS tỉnh Bắc Ninh)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021 (27/09/2022)

V/v thông báo kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ CÓ ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2 NHƯNG CHƯA TRÚNG TUYỂN (21/09/2022)

V/v thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển và đăng ký nguyện vọng 2 đối với thí sinh có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên nhưng chưa trúng tuyển (31/08/2022)

Về việc: Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển và đăng ký nguyện vọng 2 đối với thí sinh có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên nhưng chưa trúng tuyển
Các tin đã đưa ngày: