Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1455/TB- CTHADS ngày 06/10/2021 (06/10/2021)

Tài sản thẩm định giá
Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 43, diện tích 125.9m2 ở thôn Đông, xã Phù Khê (nay là khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 057668, số vào sổ CS 06451 ngày  10/5/2016 mang tên bà Mạc Thị Tiến và ông Đỗ Văn Cường
Các tin đã đưa ngày: