Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo bán đấu giá tài sản theo Thông báo số 1322/TB ngày 27/11/2023 (27/11/2023)

Một phần Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 13. Diện tích kê biên lag 70m2 tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ( Chi tiết theo biên bản kê biên)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 531/TB-CCTHADS/22.11.2023 (23/11/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 103, tờ bản đồ số 03, diện tích 586,5m2 được UBND huyện Thuận Thành (Nay là thị xã Thuận Thành) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 768257 ngày 06 tháng 10 năm 2014 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thọ ở tại khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Chi cục THADS thành phố Từ Sơn thông báo bán đấu giá tài sản số 1737/TB-THADS ngày 23/11/2023 (23/11/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chi cục THADS thành phố Từ Sơn Thông báo Lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 1727/TB-THADS ngày 21/11/2023/2023 (21/11/2023)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 122, tờ bản đồ số 31, diện tích 106,1m2 tại khu phố Mai Động, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Các tin đã đưa ngày: