Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số: 01/TB - CCTHADS ngày 04/01/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựu huyện Gia BÌnh (06/01/2023)

Toàn bộ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 03, diện tích 382m2 tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo giấy chứng nhậnquyền sử đất số AK 586314 mang tên ông Nguyễn Đình Phức do uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình cấp ngày 09/10/2007.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số: 01/TB - CCTHADS ngày 04/01/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựu huyện Gia BÌnh (05/01/2023)

Toàn bộ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 03, diện tích 382m2 tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo giấy chứng nhậnquyền sử đất số AK 586314 mang tên ông Nguyễn Đình Phức do uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình cấp ngày 09/10/2007.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số: 01/TB - CCTHADS ngày 04/01/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựu huyện Gia BÌnh (04/01/2023)

Toàn bộ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 03, diện tích 382m2 tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo giấy chứng nhậnquyền sử đất số AK 586314 mang tên ông Nguyễn Đình Phức do uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình cấp ngày 09/10/2007.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1053/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022 (16/12/2022)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại biên bản kê biên ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thâm r định giá tài sản sô 1053/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022 (15/12/2022)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại biên bản kê biên ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên số 355/TB-THADS/15.12.2022 (15/12/2022)

Thửa đất số 440, tờ bản đồ số 10P tại vị trí 2 đường liên thôn Nhiễm Nhương, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh bắc Ninh có diện tích 126m2  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL158187 do UBND huyện Thuận Thành cấp ngày 28.11.2013 cho hộ ông Nguyễn Văn Ngoạn.
Các tin đã đưa ngày: