Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh tổ chức kiểm kê tài sản, chuẩn bị cho việc kê biên, xử lý tài sản

10/06/2021

Ngày 16/4/2021 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh tổ chức kiểm kê tài sản, chuẩn bị cho việc kê biên, xử lý tài sản theo các Quyết định thi hành án số 15/QĐ-CCTHADS; số16 /QĐ-CCTHADS; số 82/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh đối với: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải
Địa chỉ: 9A Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật:  Ông Nguyễn Đình Khang
Các khoản phải thi hành:
Buộc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải phải trả cho Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam. Tổng cộng là 72.794.774.520 đ (Bảy mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi bốn  triệu, bảy trăm bảy mươi bốn nghìn, năm trăm hai mươi đồng) và tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải phải thi hành khoản tiền án phí KDTMST: 86.398.604đ (Tám mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm không bốn đồng).
Một số hình ảnh của buôi kiểm kê tài sản

Các tin đã đưa ngày: