Sign In

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH

15/09/2015

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Đức Phàn và Nguyễn Thanh huệ. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Nguyễn An Ly - Bí thư Chi bộ, đại diện các đoàn thể và các đảng viên trong chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

          Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp Ủy, Chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Đức Phàn và Nguyễn Thanh huệ đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
  Đồng chí Nguyễn An Ly - Bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viênmới

          Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Đức Phàn và Nguyễn Thanh huệ đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
 
Lời tuyên thệ của các đồng chí Đảng viên mới .
 
          Đồng chí Nguyễn An Ly - Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Manh Cường - Phòng Nghiệp vụ - Cục THADS Bắc Ninh

Các tin đã đưa ngày: