Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng đầu năm 2024

29/02/2024

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Chí Hoan thông qua kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 04 tháng đầu năm 2024 cụ thể:
1. Về việc:
- Tổng số bản án quyết định đã nhận: 2.172 bản án, quyết định
- Tổng số việc giải quyết là 5.848 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) 2.773việc; Số thụ lý mới: 3.075việc.
- Số ủy thác: 116 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án: 0 việc.
- Tổng số việc phải thi hành là 5.732việc, tăng 471 việc (8,95%) so với cùng kỳ năm 2023; Trong đó: Số việc có điều kiện thi hành là 4.263 việc, tăng 536 việc (14,38%) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 73,97% so với tổng số việc phải thi hành; Số việc chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 1.382việc, giảm 65việc (4,49%) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 24,11% so với tổng số việc phải thi hành.
- Số thi hành xong 2.140 việc, tăng 333việc (18,42%) so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 50,20%, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2023.
- Số việc chuyển kỳ sau: 3.591việc.
2. Về tiền:
- Tổng số tiền giải quyết: 4.000.246.478.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 2.941.865.821.000 đồng; Số thụ lý mới: 1.058.380.657.000 đồng.
- Số ủy thác: 113.932.201.000đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án: 0 đồng.
- Tổng số tiền phải thi hành là 3.886.314.277.000 đồng, tăng 728.092.110.000 đồng (23,05%) so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành là 2.550.996.009.000 đồng, tăng 478.247.039.000 đồng (23,07%) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 29,36% so với tổng số việc phải thi hành; Số tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 786.170.475.000 đồng, tăng 129.506.992.000 đồng (19,72%) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 20,82% so với tổng số việc phải thi hành.
- Số thi hành xong 391.493.141.000 đồng, tăng 223.148.167.000 đồng (132,55%) so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 15,35%, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2023.
- Số tiền chuyển kỳ sau còn 3.494.820.836.000đồng.
Tiến độ, kết quả thu hồi, xử lý tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các việc thi hành án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo:
   Toàn tỉnh Bắc Ninh có 03 vụ = 19.425.324.000đ. Kết quả: Thi hành xong 01 việc = 6.096.386.000đ; chưa có điều kiện thi hành: 01 việc = 18.438.000đ; Đang thi hành: 01 việc = 13.310.500.000đ. 
          Cơ quan THADS tiếp tục xác minh và xử lý tài sản của người phải thi hành án tại theo quy định của pháp luật.
 Về công tác theo dõi thi hành án hành chính trong 4 tháng, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh có 08 vụ việc theo dõi thi hành án hành chính.
Trên cơ sở kết quả công tác 04 tháng đầu năm 2024, các đại biểu đã tham gia thảo luận đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trong quý 2 năm 2024.
Kết luận Hội nghị đồng chí Cục trưởng dự báo trong thời gian tới công tác tổ chức thi hành án còn nhiều khó khăn, bất lợi do số vụ việc có tính chất phức tạp phát sinh, số thụ lý mới đối với các vụ việc có giá trị lớn có triều hướng gia tăng, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao trong quý 2 năm 2024, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ, công tác theo chức năng được giao, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành án.
                                                                   Nguồn: Văn phòng Cục
 

Các tin đã đưa ngày: