Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh làm việc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du.

10/11/2023

           
       
        Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Hồng Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và các thành viên trong đoàn. Về phía Chi cục THADS huyện Tiên Du có đồng chí Đào Đức Mạnh - Chi cục trưởng và toàn bộ công chức, người lao động thuộc Chi cục

          Tại buổi làm việc đồng chí Đào Đức Mạnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tiên Du đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024 của Chi cục THADS huyện Tiên Du, trình bày một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự tại huyện Tiên Du và kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn cho đơn vị.


       
          Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác và những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các công chức trong Chi cục THADS huyện Tiên Du, đồng chí Vũ Hồng Thắng - Phó Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động THADS của Chi cục, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của đơn vị sẽ được xem xét, tổng hợp để báo cáo đồng chí Cục trưởng giải quyết theo quy định.
     
        Đồng chí Phó Cục trưởng đề nghị trong thời gian tới Chi cục THADS huyện Tiên Du cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao; Bảo đảm giải quyết việc THA theo đúng trình tự, thủ tục quy định, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản; Đẩy mạnh thi hành có hiệu quả các vụ việc án kinh doanh thương mại và án tín dụng; Chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân; Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong đơn vị; Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về hoạt động THADS, THAHC; Quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đúng pháp luật và hiệu quả.

 
Nguồn: Văn phòng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: