Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

27/02/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2023-2028
Chiều ngày 27/02/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chí Hoan – Bí Thư Chi bộ, Cục trưởng, Cục THADS tỉnh; Các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Các đồng chí Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn các Chi cục THADS trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn Cục THADS Tỉnh.
Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII; Thảo luận tham gia ý kiến về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Cục, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, phong trào công đoàn của Cục THADS tỉnh đã đạt được những thành tích đáng kể. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành, của Tỉnh góp phần thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị. Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện do Công đoàn Viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp phát động như: Quỹ “Vì người nghèo”; “Quỹ bảo trợ trẻ em”; “Quỹ trợ giúp nhân đạo Chữ thập đỏ”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ mái ấm Công đoàn”, “Quý vì Hoàng xa, Trường xa”, “Quỹ phòng chống tiên tai”, “Quỹ phòng, chống Covid-19” với tổng số tiền là: 119.146.329 đồng
Công tác đền ơn, đáp nghĩa và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn được quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ 2017-2022, Nhân dịp các ngày Lễ kỷ niệm: Ngày 8/3, 20/10 hàng năm, Công đoàn đã tham mưu với cấp ủy, Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng và tặng quà, động viên chị em với tổng số tiền 114.300.000 đồng; nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6; tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam 28/6tết Trung thu 15/8 hàng năm công đoàn đã tổ chức tết trung thu và tặng quà cho các cháu với tổng số tiền 109.800.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 hàng năm …...
Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá tình tổ chức hoạt động công đoàn như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhân thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động công đoàn của Ban chấp hành đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng; Nội dung sinh hoạt công đoàn chưa thực sự phong phú, hấp dẫn vẫn còn mang nặng tính hình thức; Việc duy trì chế độ, nề nếp sinh công đoàn có khi còn chưa được đều... Từ đó, Ban chấp hành công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, Tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Bắc Ninh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Thay mặt cấp uỷ, Lãnh đạo Cục đồng chí Nguyễn Chí Hoan – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cáchoạt động công đoàn của Công đoàn viên chức tỉnh đối với Công đoàn cơ sở Cục THADS tinh. Đồng thời, đồng chí đã nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Bắc Ninhquyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành và của đơn vị.
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028./.Đại diện Các Chi cục THADS trực thuộc tặng hoa chúc mừng Đại hội


Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Các tin đã đưa ngày: