Sign In

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

02/08/2021

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

Cơ bản đảm bảo tiến độ

Cục THADS tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa áp dụng 05 thủ tục hành chính như Quyết định thi hành án theo yêu cầu; xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; đề nghị miễn, giảm phí thi hành án. Hỗ trợ trực tuyến 03 thủ tục: yêu cầu thi hành án; yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án và thủ tục về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án.

Đồng thời, Cục đã triển khai thực hiện, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử. Song song việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến, Cục THADS tỉnh đang nghiên cứu triển khai lấy ý kiến để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác thi hành án dân sự.

Trong 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu đạt được về cơ bản đảm bảo tiến độ, tạo tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021, tuy nhiên, lượng án chuyển kỳ sau còn nhiều và một số tồn tại, hạn chế, khó khăn diễn ra.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ảnh 1Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh và cấp huyện luôn được củng cố kiện toàn kịp thời, đúng thành phần theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS còn một số tồn tại như việc xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế, ủy thác thi hành án và xử lý, tiêu hủy vật chứng còn chậm. Thứ nữa, Chấp hành viên chưa chủ động bố trí sắp xếp công việc phù hợp, khoa học. Việc rà soát, phân loại án của nhiều đơn vị và chấp hành viên còn chưa được thường xuyên và triệt để.

Điều này khiến cho việc tổ chức cưỡng thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng đương sự không chấp hành còn thực hiện chậm. Việc cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án tại địa phương đến nay vẫn còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết việc thi hành án.

Mặt khác, chế tài xử lý đối với việc trốn tránh, chống đối thi hành án chưa đủ mạnh; quy trình, thủ tục thi hành án chưa thực sự tinh gọn, qua nhiều công đoạn, thủ tục dẫn đến kéo dài việc thi hành án. Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập cá nhân chưa hoàn thiện, dẫn đến việc xác minh, nắm bắt thông tin về tài sản, thu nhập của người phải thi hành án gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến công tác thi hành án, các hoạt động về tổ chức thi hành án cơ bản phải dừng lại, trừ một số trường hợp bắt buộc xử lý theo luật, nên tiến độ về thi hành án bắt đầu chậm lại.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ảnh 2

Chi cục THADS huyện Côn Đảo chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Tập trung giải quyết án trọng điểm

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ảnh 3

Tập thể Chi cục THADS TP. Vũng Tàu đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, tập trung xử lý các khoản tiền tồn chưa xử lý, chuyển tòa án xét miễn giảm những vụ việc điều kiện miễn giảm. Bên cạnh đó, đưa ra bán đấu giá đối với những tài sản đã thẩm định giá; tiến hành thẩm định giá, định giá lại đối với những vụ việc đã kê biên, vụ việc bán đấu giá không thành. Làm tốt công tác chuẩn bị để sau khi hết dịch Covid-19, toàn tỉnh bắt tay ngày vào công việc xác minh trực tiếp, kê biên, bán đấu giá tài sản, cưỡng chế giao tài sản...

Cùng đó là sự quan tâm sát sao hơn nữa của Ban chỉ đạo THADS và công tác phối hợp trong THADS tại địa phương. Trưởng Ban chỉ đạo quan tâm bám sát tiến độ, kết quả của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương để đôn đốc, thúc đẩy tiến độ công việc; đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp Ban chỉ đạo luôn có ý kiến tháo gỡ, đặc biệt là chỉ đạo phối hợp những vụ cưỡng chế lớn có huy động lực lượng, việc cưỡng chế kết hợp với động viên, thuyết phục đạt hiệu quả cao.

Đồng thời phải chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thi hành cho các tổ chức chức tín dụng; khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường phối hợp với Tòa án, các ngành trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính; phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong giải thích, đính chính hoặc xử lý các bản án, quyết định tuyên có sai sót, khó thi hành; trong thực hiện miễn giảm thi hành án...

Phối hợp chặt chẽ với các trại giam, trại tạm giam trong việc thu, trả tiền, tài sản của người phải thi hành án, xử lý hết số tiền tồn đọng tại các trại giam. Khắc phục triệt để tình trạng trại giam đã thu tiền nhưng cơ quan THADS không phối hợp để xử lý.

Cục THADS tỉnh đã và đang có nhiều kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác THADS tại địa phương, qua đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò phối hợp của các cấp, các ngành, góp phần huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác THADS tại địa phương.

9 tháng đầu năm (từ 1/10/2020 – 30/6/2021), với sự nỗ lực của tập thể công chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, công tác THADS của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt kết quả tốt. Trong 9 tháng, THADS tỉnh đã thi hành xong 6.340 việc, đạt tỷ lệ 67,28%/81,5% và giải quyết 540.638.258.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,64%/40,1% so với chỉ tiêu được giao.


Theo Minh Trường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: