Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

18/11/2015

 
Họ tên Chức vụ
I. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
Nguyễn Xuân Hồng
Cục trưởng
Võ Thị Thanh Mai Phó Cục trưởng
II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục
1. Văn Phòng
Võ Kim Lang Phó Chánh Văn phòng
Mai Thị Kiều Oanh Phó Chánh Văn phòng
Lê Thị Thùy Giang Kế toán trưởng Nghiệp vụ
2. Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự
Trần Đình Bửu Trưởng phòng
Nguyễn Lê Kim Ánh Phó Trưởng phòng
Nguyễn Hoàng Anh Phó Trưởng phòng
3. Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại & tố cáo
Phan Gia Thạnh Trưởng phòng
Ngô Thúy Hà Phó Trưởng phòng
Lê Tiến Dũng Phó Trưởng phòng
4. Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thẩn Trưởng phòng
Võ Thị Tuyết Lê Phó Trưởng phòng
III. Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố
1. Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn
Ông Đỗ Đức Hùng  Chi Cục trưởng
Nguyễn Trọng Tài Phó Chi cục trưởng
2. Chi cục THADS thị xã An Nhơn
Võ Công Hoàng   Chi cục trưởng
Lê Thành Long Phó Chi cục trưởng
3. Chi cục THADS huyện Tuy Phước
Võ Văn Hưởng Chi cục trưởng
Trình Văn Hòa Phó Chi cục trưởng
4. Chi cục THADS huyện Tây Sơn
Nguyễn Văn Viên Chi cục trưởng
Bùi Thúc Tài Phó Chi cục trưởng
5. Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh
Trần Lịch Anh Chi cục trưởng
Trần Công Danh Phó Chi cục trưởng
6. Chi cục THADS huyện Phù Cát
Phạm Văn Phúc Chi cục trưởng
Dương Văn Bằng Phó Chi cục trưởng
7. Chi cục THADS huyện Phù Mỹ
Nguyễn Hồng Vinh Chi cục trưởng
Nguyễn Phạm Hiền Phó Chi cục trưởng
8. Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn
Phạm Thanh Đồng Chi cục trưởng
Đào Thị Hồng Hà Phó Chi cục trưởng
Huỳnh Quốc Phong Phó Chi cục trưởng
9. Chi cục THADS huyện Hoài Ân
Huỳnh Văn Thuộc Chi cục trưởng
Doãn Trung Hoằng Phó Chi cục trưởng
10. Chi cục THADS huyện An Lão
Trần Văn Tài Chi cục trưởng
11. Chi cục THADS huyện Vân Canh
Nguyễn Ngọc Quảng Chi cục trưởng