Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

18/11/2015

 
Họ tên Chức vụ
I. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
Nguyễn Xuân Hồng
Cục trưởng
Nguyễn Hồng Vinh Phó Cục trưởng
Võ Công Hoàng Phó Cục trưởng
Nguyễn Lê Kim Ánh Phó Cục trưởng
II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục
1. Văn Phòng
Võ Kim Lang Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Mai Thị Kiều Oanh Phó Chánh Văn phòng
Lê Thị Thùy Giang Phụ trách Kế toán Hành chính sự nghiệp
Hồ Thị Định Phụ trách Kế toán Nghiệp vụ Thi hành án
2. Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự
Võ Văn Hưởng Trưởng phòng
Nguyễn Văn Tuấn Phó Trưởng phòng
Hồ Hồng Vân Phó trưởng phòng
3. Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại & tố cáo
Lê Thành Long Trưởng phòng
Ngô Thúy Hà Phó Trưởng phòng
4. Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thẩn Trưởng phòng
Võ Thị Tuyết Lê Phó Trưởng phòng
III. Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố
1. Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn
Nguyễn Trọng Tài Chi Cục trưởng
Nguyễn Thị Thu Nga Phó Chi cục trưởng
Nguyễn Anh Đức Phó Chi cục trưởng
2. Chi cục THADS thị xã An Nhơn
Nguyễn Hoàng Anh Chi cục trưởng
Trương Thị Hạnh Phó Chi cục trưởng
3. Chi cục THADS huyện Tuy Phước
Trần Duy Tân Chi cục trưởng
Trình Văn Hòa Phó Chi cục trưởng
4. Chi cục THADS huyện Tây Sơn
Nguyễn Văn Viên Chi cục trưởng
Bùi Thúc Tài Phó Chi cục trưởng
Hà Quốc Trưng Phó Chi cục trưởng
5. Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh
Lê Tiến Dũng Chi cục trưởng
Trần Công Danh Phó Chi cục trưởng
6. Chi cục THADS huyện Phù Cát
Phạm Văn Phúc Chi cục trưởng
Dương Văn Bằng Phó Chi cục trưởng
7. Chi cục THADS huyện Phù Mỹ
Phan Tiến Vinh Chi cục trưởng
Nguyễn Phạm Hiền Phó Chi cục trưởng 
Trần Văn Tân Phó Chi cục trưởng 
8. Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn
Huỳnh Quốc Phong Chi cục trưởng
Đào Thị Hồng Hà Phó Chi cục trưởng
9. Chi cục THADS huyện Hoài Ân
Doãn Trung Hoằng Phó Chi cục trưởng phụ trách
10. Chi cục THADS huyện An Lão
Huỳnh Văn Thuộc Chi cục trưởng
Huỳnh Thị Hồng Phó Chi cục trưởng
11. Chi cục THADS huyện Vân Canh
Nguyễn Minh Thế  Chi cục trưởng