Sign In

Một số lưu ý trong thi hành quyết định phá sản (31/10/2016)

          Luật phá sản năm 2014 có nhiều điểm mới cơ bản so với Luật phá sản trước đây. Một trong những điểm mới quan trọng đó là quy định nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Nếu như trước đây, việc tham gia giải quyết các vụ án phá sản với tư cách là thành viên của tổ quản lý, thanh lý tài sản do Toà án thành lập và thẩm quyền quyết định trong quá trình giải quyết vụ việc thuộc về thẩm phán toà án, thì nay thẩm quyền, trình tự thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện mang tính độc lập hơn; kết quả giải quyết phá sản trước đây chưa được phản ánh vào kết quả thi hành án thì nay được phản ánh vào kết quả thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự.

Một số vấn đề chung về thống kê thi hành án dân sự (11/08/2016)

Thống kê thi hành án dân sự là một hoạt động quan trọng trong công tác thi hành án dân sự. Việc hiểu đúng những vấn đề chung về thống kê thi hành án dân sự góp phần thực hiện tốt công tác thống kê thi hành án dân sự.

Xử phạt vi phạm hành chính trong THADS vướng mắc nhìn từ thực tiễn (01/07/2016)

Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong thi hành án dân sự (THADS) là một trong những công tác quan trọng, nhằm đấu tranh, phòng ngừa, răn đe để người phải thi hành án, người được thi hành án và các bên có liên quan chấp hành đầy đủ, đúng các qui định của pháp luật về THADS trong quá trình THADS, góp phần đưa các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Toà án được thực thi trên thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
Các tin đã đưa ngày: