Sign In

Thông báo 801/TB-CTHADS, ngày 20/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của ông Đinh Duy Anh, bà Nguyễn Thị Diện - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

21/10/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: