Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

05/04/2019

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An tổ chức  Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
      Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhằm góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Được sự nhất trí của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, chiều ngày 08/3/2019 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 đồng thời thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, đặc biệt đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
      Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Đồng chí Lý khắc Châu – chủ trì Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt công tác của Cơ quan trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2019. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan đạt hiệu quả thiết thực, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, trí tuệ tập thể, của từng công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan.

          Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe báo cáo về công khai tài chính năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của công chức, người lao động Chi cục thi hành án dân sự thị xã và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 03 đồng chí.
 

         Đ/c Nguyễn Văn Đức –Phó chủ tịch liên đoàn lao động TX Thuận An phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
                                                                              
       Tại hội nghị đại diện lãnh đạo chính quyền và công đoàn đơn vị đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 

                            Ký kết giao ước thi đua giữa đ/c Chi cục Trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan
         
    Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lý Khắc Châu – chủ trì hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch liên đoàn lao động thị xã Thuận An và yêu cầu các Cán bộ công chức người lao động trong toàn cơ quan bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2019./.
 
                                                                                                           Tác giả: Nguyễn Xuân
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: