Sign In

CHI BỘ CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ (2020 – 2025)

23/06/2020

CHI BỘ CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI  LẦN THỨ II NHIỆM KỲ (2020 – 2025)
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn  quốc lần thứ XIII của Đảng.  Sáng  ngày 04 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ (2020 – 2025). Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Võ Thanh Thảo – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cùng dự. Đại hội có mặt đầy đủ 21/21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương. 
Đ/c Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối
các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
     
      Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với dự thảo các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.
      Đại hội đã cơ bản nhất trí với nội dung trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
      - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết trung ương 04 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
      - Nâng cao, tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác trọng tâm hàng năm của Cục và các đơn vị trực thuộc, vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
      - Chú trọng công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình.
      - Quan tâm chỉ đạo sát sao các đoàn thể của Đơn vị hoạt động thiết thực, hiệu quả.
      - Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ bầu ra Cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí sau:
      1. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ;
      2. Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ;
      3. Đồng chí Nguyễn Văn Lắm - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương là Chi ủy viên.  
      4. Đồng chí Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án là Chi ủy viên.
      5. Đồng chí Trần Tú Minh Thư - Phó Phòng Tổ chức cán bộ là Chi ủy viên.
      - Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra mắt Đại hội và căn cứ Nghị quyết Đại hội (được thông qua với 100% đảng viên chính thức có mặt biểu quyết tán thành) triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Chi bộ; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
 
                                                    (Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra mắt Đại hội)
 
      - Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên, sát sao của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, đặc biệt là cá nhân đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối. Tại Đại hội, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Cẩm Hồng chỉ đạo những nội dung hết sức quan trọng nhằm định hướng cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bi thư Đảng ủy khối tin tưởng rằng, Chi ủy mới được bầu ra tại Đại hội sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ qua đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
      - Thay mặt Chi bộ và toàn thể đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Chi bộ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Hồng. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, Chi bộ sẽ thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm khắc phục triệt để trong thời gian tới, góp phần xây dựng Chi bộ và các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương trong sạch, vững mạnh.
 
(Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Chi bộ  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy khối)
        (Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Chi bộ  tiếp thu ý kiến chỉ đạo
                của đồng chí Trần Cẩm Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy khối)
 
(Đảng viên dự đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025)
                                                       (Đảng viên dự đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025)
 
Nguyễn Quang Hòa
Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin đã đưa ngày: